STAREX CHỞ TIỀN

STAREX CHỞ TIỀN

- Xe chở tiền được cải tạo bởi đối tác trực tiếp của Hyundai tại Hàn Quốc 
- Áp dụng những công nghệ hàng đầu 
- Trang bị an ninh hiện đại